Krogsbølls Border Collies

Krogsbølls bordercollie Faye

 
Kontakt for yderligere       
 information ;                   
Niels Krogsbøll tlf. 40628493
Niels@krogsboell.dk             
Jette@krogsboell.dk